ประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 เบอร์ 4 พร้อมด้วย สมบัติ กาญจนวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ
ระดับที่ 6 พรรคชาติพัฒนา เปิดเวทีปราศรัยกับพี่น้องชาวบ้านหนองสรวง กว่า 800 คน ที่วัดหนองสรวง ต.หนองสรวงอำเภอขามทะเลสอ
…………………………

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 17.00 น.

ประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 เบอร์ 4 พร้อมด้วย
สมบัติ กาญจนวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ระดับที่ 6 พรรคชาติพัฒนา
เปิดเวทีปราศรัยกับพี่น้องชาวบ้านหนองสรวง กว่า 800 คน ที่วัดหนองสรวง ต.หนองสรวงอำเภอขามทะเลสอ
โดยชูนโยบายพรรคชาติพัฒนา NO PROBLEM “โคราช เมืองไร้ปัญหา” ด้วย 9 นโยบาย คือ
1.โคราชเมืองเกษตรก้าวไกล
2.โคราชเมืองอุสาหกราม
3.โคราชเมืองคมนาคม
4.โคราชเมืองท่องเที่ยว
5.โคราชเมืองกีฬา
6.โคราชเมืองการจราจรคล่องตัว
7.โคราชเมืองน้ำไม่ท่วม
8.โคราชเมืองอัจฉริยะ
9.โคราชเมืองครัวโลก