วันนี้ 6 มี.ค.62 เวลา 10.00น.
น.ส.เยาวภา บุรพลชัย ผู้สมัคร ส.ส. เขต 28 บางแค เบอร์ 8 พรรคชาติพัฒนา เดินเท้าพบประชาชน พื้นที่บางแค หมู่บ้านสุขสันต์ และ หมู่บ้านศิริสุข รับฟังปัญหาพี่น้องชาบางแค พร้อมขอคะแนน สนับสนุนจากพี่น้องชาวบางแค และ ได้เดินทางสักการะ เจ้าพ่อเสือ(ตั่วเหล่าเอี๊ย) ที่ มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ ซึ่ง กำลังจัดพิธี สักการะเปิดปากพญาเสือ 1ปี มี 1 ครั้ง ซึ่ง น.ส. เยาวภา ได้ร่วม สักการะ พร้อมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงเช้าที่หาเสียงประชาชนได้เชิญชวนให้มาร่วมพิธีเพื่อเป็นมงคลในการลงพื้นที่หาเสียง

โดย น.ส. เยาวภา กล่าวว่า วันนี้ตนเองได้เดินพบปะ พี่น้องประชาชน ได้นำเสนอ นโยบายการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวบางแค โดย นำ 9 Smart Bangkok No Problem มาแก้ไขปัญหา โดยตนเองได้รับการร้องเรียน ในเรื่อง ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของประเทศชาติ ปัญหาปากท้องประชาชน ปัญหาน้ำท่วม น้ำขังไม่ได้รับการระบาย ปัญหาความสะอาดในพื้นที่ ปัญหาการแมวจรจัด หมาจรจัด ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็ก และ เยาวชน ซึ่งส่วนนี้ พรรคชาติพัฒนา โดย วิว พร้อม ไม่สร้างความขัดแย้ง ไม่สร้างปัญหาให้ประเทศชาติ และ แก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะ การสร้างจุดท่องเที่ยว เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน และ การนำกีฬาพัฒนา เด็ก และ เยาวชน และสร้างสุขภาพประชาชน และ เรื่องพื้นฐานสาธารณูปโภค ที่จะต้องเร่งแก้ไข และ พัฒนาอย่างเร่งด่วน รวมถึงเรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยการใช้หลักการZero Waste มาแก้ปัญหา น.ส.เยาวภา ล่าว

น.ส.เยาวภา บุรพลชัย ผู้สมัคร ส.ส. เขต 28 บางแค เบอร์ 8 พรรคชาติพัฒนา เดินเท้าพบประชาชน พื้นที่บางแค
น.ส.เยาวภา บุรพลชัย ผู้สมัคร ส.ส. เขต 28 บางแค เบอร์ 8 พรรคชาติพัฒนา เดินเท้าพบประชาชน พื้นที่บางแค