ปิยบุตร ซัดรัฐบาล ‘รัฐประหารโควิด’ ยื้อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ข้องใจนายกฯรักษาอำนาจตัวเอง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และแกนนำคณะก้าวหน้าเผยแพร่คลิปวีดีโอ ชื่อ “พอได้แล้วหรือยัง ? สถานการณ์ฉุกเฉิน” โดยระบุว่า ขอให้รัฐบาลทบทวนและยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเป็นการละเมิดเสรีภาพของประชาชน และส่งผลกระทบต่อปัญหาปากท้อง ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการละเมิดเสรีภาพในการใช้ชีวิต ในการคิดการเขียน และการแสดงออกของประชาชนทุกคนด้วย

นายปิยบุตร กล่าวว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีข้ออ่อนในหลายประเด็น ผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังส่งผลให้มีการยกเว้นกฎหมายสำคัญๆ เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาปฏิบัติราชการทางปกครอง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำหรืออกคำสั่งได้เลยไม่ต้องไปดูขั้นตอนระเบียบทางราชการ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ยกเว้นกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทำให้ศาลปกครองจะไม่รับฟ้องคดี

“ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสมือนเป็น รัฐประหารโควิด รวบอำนาจให้ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง จนสามารถใช้กฎหมายปกติได้ การคงสถานการณ์ฉุกเฉินไว้จึงไม่มีความจำเป็น ประชาชนมีสิทธิที่จะตั้งคำถามดังๆกลับไปว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต่อการจัดการโรคระบาด หรือ จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ หรือป้องกันการชุมนุมต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ กันแน่ ประชาชนต้องไม่ยอมให้รัฐบาลทำเรื่องผิดปกติให้เป็นปกติ ร่วมมือกันรณรงค์ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที” นายปิยบุตร กล่าว