นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และนายปกครอง ผาสุขยืด รองหัวหน้า
ที่ดูแลภาคใต้เปิดศูนย์ประสานพรรคชาติพัฒนา ที่อำเภอไชยา เขต4-5-6ที่สุราษฎร์ธานี พร้อมกับได้พบปะพูดคุย นโยบายพรรคกับประชาชนที่มารอ ต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้แนะนำผู้สมัครเขต4 ร.ท.ประเทือง เกื้อด้วง เขต 5 นายสุมล พัฒนราช และ เขต 6 นายสุชัด ชูสุวรรณ