มูลนิธิเก้ายั่งยืน มอบ ชุด PPE ไซด์พิเศษ ให้สัปเหร่อ วัดบางม่วง และ วัดราษฏร์ประคองธรรม ใช้ในภาระกิจ เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด 19

คุณแม่ชี สุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน ได้ ส่งมอบ ชุด PPE ป้องกัน โควิด-19 ไซด์ใหญ่ 3XL จำนวน 50 ชุด ให้กับ เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ ของ วัดบางม่วง และวัดราษฏร์ประคองธรรม บางใหญ่ จ. นนทบุรี วัดที่ทำหน้าที่เผาศพที่ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทางวัดประสบปัญหา หาชุด ป้องกัน PPE ที่มีไซด์ ใหญ่ พิเศษ เนื่องจาก สัปเหร่อ ตัวใหญ่มากๆ เพื่อเป็นกำลังใจกับ การทำหน้าที่ ของบุคคลากรดังกล่าวต่อไป

พระสมุห์บุญเกิด ฐานุตตโร เจ้าอาวาสวัดบางม่วง กล่าวว่า ได้ให้ช่างจากบริษัทนำเตาเผาสำรอง ในราคา 1.3 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ ประชุมเพลิง ผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 โดยใช้เวลาประกอบ 15 วัน ระบบน้ำมัน ใช้เวลา 2 ชม. ความร้อน สูง โดยปัจจุบัน มีจำนวนผู้เสียชีวิต มาตลอด เมรุของวัด เผาจน พัง จึงนำเตาระบบใหม่ มาสำรองใช้ แทน