คนโคราช ตำบลหนองกระทุ่ม รู้รักสามัคคี ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ฝ่าวิกฤตโควิด-19
กำนัน ศักดิ์ชัย ตำบลหนองกระทุ่ม โคราช มั่นใจ เชื่อมั่น ชาวโคราชจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

กำนัน ศักดิ์ชัย ชาติพุดซา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
และกำนัน ตำบลหนองกระทุ่ม
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มาถึงวันนี้ ที่บอกว่า ลูกบ้านพร้อมใจกันให้ความร่วมมือ และตระหนักว่าวิกฤตครั้งนี้ สำคัญมาก ต้องสามัคคี ต้องมีกำลังใจให้กันและกัน เพราะงานนี้ต้องเป็นงานที่ใช้ความร่วมมือ ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตนี้ สำคัญคือ อย่าประมาท อย่ากาดตก การให้ลูกบ้านเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้