ชาวโคราชพ้นวิกฤติแล้ง หลังปริมาณน้ำภายในแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.9 ล้นฝายเก็บน้ำ

นครราชสีมา – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำภายในแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณหมู่ที่ 7 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พบว่าปริมาณน้ำล้นฝายเก็บน้ำ ทำให้ส่งผลดีต่อพื้นที่การเกษตร เป็นอย่างมาก โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่า เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน

กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกพื้นที่บริเวณหน้าฝายหนองแร้งเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ในลักษณะพื้นที่แก้มลิง รวมทั้งปรับปรุงคลองส่งน้ำเดิมและก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำเพิ่มเติม รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบทำให้ราษฎร จำนวนรวม 500 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก จำนวนรวมประมาณ 5,500 ไร่ ในช่วงฤดูฝน และประมาณ 2,000 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง

ล่าสุดปริมาณน้ำภายในแก้มลิงหนองแร้งเฒ่า มีปริมาณน้ำเต็มความจุ หลังมีพายุหลายลูกเข้าประเทศไทย ทำฝนตก ส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และ ใช้ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในปีหน้าหลังจากประสบกับปัญหาภัยแล้งยาวนานหลายปี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 4 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา ล่าสุด วันนี้ (15 พ.ย. 63) มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมทั้งหมด 903.082 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 101.99 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 885.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 359.423 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 114.29 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร, อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 154.524 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร, อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 151.695 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 107.59 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 230.440 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.34 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร.

////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา