ผู้ว่าโคราชเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งวอน ปชช.ต้นน้ำลำตะคอง อย่าลักลอบสูบ แบ่งน้ำให้ ปชช.ปลายได้ใช้น้ำบรรเทาภัยแล้ง

นครราชสีมา-วันนี้(24 เมษายน 2563) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้างาม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านบ้านหนองหญ้างาม ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งเนื่องจากกำลังจะขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค

โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองหญ้างาม ตำบลหนองกระทุ่ม ขณะนี้ในพื้นที่กำลังจะขาดน้ำที่จะใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดได้เร่งประสานกับทางชลประทานจังหวัดเพื่อให้เขื่อนลำตะคองปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ แต่ระหว่างทาง มีประชาชนต้นน้ำได้ทำการสูบน้ำไปกักเก็บไว้เป็นจำนวนมากเนื่องจากประสบภัยแล้งเช่นกัน จึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลมาถึงพื้นที่บ้านหนองหญ้างาม

เบื้องต้นได้มีสูบน้ำจากเขื่อนคนชุมที่มีอยู่ มากักเก็บไว้ภายในบ่อผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านแล้ว ซึ่งประชาชน กว่า 2 หมู่บ้าน 750 หลังคาเรือน ประชาชน กว่า 1,500 คน จะได้ใช้น้ำ แต่น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดและคาดว่าจะหมดลงในอีก 15 วัน จึงต้องเร่งหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตามอยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนต้นน้ำลำตะคอง อย่าลักลอบสูบน้ำเพื่อไปในการเกษตร ควรจะปล่อยให้น้ำไหลมาถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ปลายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

///////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ/นครราชสีมา