สจ. “นก” รัชฎา ลงพื้นที่มอบบ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง แก่ชาวบ้านตำบลหนองระเวียง

วันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชฎา ใจกล้า สมาชิกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต 5 อำเภอเมืองนครราชสีมา นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ อ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต , กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำในชุมชน มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 ณ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
#ขอบคุณภาพและข้อมูล : เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ อ.เมืองนครราชสีมา

บ้านโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 50,000 บาท เป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ที่บ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง โดยงบประมาณในส่วนเพิ่มเติมมาจากมาจากผู้นำ กำนัน นายก ผู้นำทุกภาคส่วนค่ะ