การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ
การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ. จัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบ บทเพลง

เพื่่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 19.15 น. โดยประมาณ
การแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและ พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือเยาวชนไทยที่ผ่านการอบรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้โดรน จำนวน 500 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่างๆ จำนวน 10 แบบ ใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 12.12 นาที รายละเอียด ดังนี้
1. แผนที่ประเทศไทยแบบทรงกลม (3D Motion)
2. ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. (2D)
3. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (2D)
4. อักษรคำว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า” (2D)
5. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (2D)
6. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (2D)
7. รูปพวงมาลัยดอกมะลิวันแม่ (3D Motion)
8. อักษรคำว่า “แม่ของแผ่นดิน” (2D)
9. อักษรคำว่า “รักเอยรักลูก” (2D) (มาจากคำขวัญวันแม่แห่งชาติพระราชทาน ประจำปี 2563 “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”
10. อักษรคำว่า รักแม่ในรูปหัวใจ (2D Motion)
11. อักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ” (2D)

การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง