ปชช.โพสต์ขอบคุณ ก.อุตฯ ส่ง ‘แมสก์ผ้า’ ถึงบ้าน ถามกลับ “1 ชิ้นต่อบ้าน ให้พ่อแม่ลูกสลับกันใช้หรือ” ?

ปชช.โพสต์ขอบคุณ ก.อุตฯ ส่ง ‘แมสก์ผ้า’ ถึงบ้าน ถามกลับ “1 ชิ้นต่อบ้าน ให้พ่อแม่ลูกสลับกันใช้หรือ” ?
บ้านละชิ้น – จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้าน
ทั้งนี้ ในโลกโซเชียลต่างออกมาแชร์ภาพของหน้ากากอนามัยดังกล่าว และแสดงความขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยถึงมือประชาชน
อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนหนึ่งได้ตั้งคำถามว่า หน้ากากอนามัยดังกล่าว ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 1 ชิ้นต่อบ้าน 1 หลัง ซึ่งประชาชนหลายคนระบุว่า มีจำนวนสมาชิกหลายรายในบ้าน ทำให้ไม่เพียงพอ และสงสัยว่าต้องแบ่งกันใช้ในครอบครัวหรือไม่