“ศบค.” เผย ยอดติดเชื้อ “โควิด-19” เพิ่ม 17 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ ทั้งหมด ตรวจพบเชื้อในครั้งที่2 รวมตัวเลขสะสม 3,101 ราย ไร้ดับเพิ่ม

เมื่อวันที่ 4มิ.ย. 63 เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มจำนวน17 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศ คูเวต 13 ราย กาตาร์ 2 ราย และ จากซาอุดิอาระเบีย 2 รายรวมตัวเลขผู้ป่วยสะสม 3,101ราย ขณะผู้ป่วยที่รักษาตัวหายแล้ว 2,968 ราย ในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้น ไม่มีเพิ่มเติม

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันชองรัฐ โดยมาจากประเทศคูเวต 13 ราย เป็นชายไทย 12 ราย และหญิงไทย 1 ราย กลับถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 9ราย) และ 26 พ.ค. อีก 4ราย เข้าพักในสถานกักกัน ในกทม. 5ราย และในสมุทรปราการ 8ราย ทุกรายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. โดย 1 ราย มีอาการไอ หายใจขัด และที่เหลือไม่มีอาการ

ส่วนผู้ที่มาจากประเทศกาตาร์ 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 24 ปี และหญิงไทย อายุ 29 ปี กลับถึงประเทศไทย 17 พ.ค. และเมื่อ 22 พ.ค. และเข้าพักในสถานกักกันของรัฐ ที่สมุทรปราการ โดยผู้ป่วยหญิง เริ่มมีอาการไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ ส่วนผู้ป่วยชาย ไม่มีอาการ โดยทั้ง 2 รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.

และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2ราย เป็นชายไทย อายุ 28 และ 29 ปี กลับถึงประเทศไทย ผ่านทางด่านปาดังเบชาร์ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. และเมื่อ 25 พ.ค. และเข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่สงขลา โดยทั้ง 2 รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ซึ่งไม่มีอาการ