ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ ประจำวัน14 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3,355 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,571 ราย, ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 784 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,530 ราย หายป่วยสะสม 130,518 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย. จำนวน 170,401 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,355 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 170,401 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 130,518 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,372 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 199,264 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 157,944 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,466 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 มิถุนายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 6,188,124 โดส
—————————-
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 75,128 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 31,754 ราย