เปิดฉาก STARTUP THAILAND League 2019 ระดับภูมิภาค ประเดิมสนามแข่งขันแรกที่เมืองย่าโม มี 132 ทีมร่วมชิงชัย เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพภาคอีสาน

นครราชสีมา วันนี้ (6 เมษายน 2562) ที่โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการแข่งขัน “Startup Thailand League 2019” ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองโคราช เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Startup ระดับมหาวิทยาลัย ที่แรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 6-7 เมษายนศกนี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขัน STARTUP Thailand League ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งของภาครัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup โดยเฉพาะในกลุ่ม TECH Startup ในสาขาต่างๆ นอกจากภาครัฐจะมุ่งหวังให้กลุ่ม Startup เหล่านี้ สามารถเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แล้ว ยังมุ่งหวังให้ Startup เหล่านี้ มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญที่สามารถสนับสนุนการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักของประเทศด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยทั้งระบบ และส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนา Startup นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตของ Startup หรือ Startup Ecosystem ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดเวทีการแข่งขันระดับประเทศ STARTUP Thailand League ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะจุดประกายและส่งเสริมการเติบโตของ Startup รวมทั้งก่อให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม TECH STARTUP ในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในช่วงกำลังเติบโตและกำลังต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่าการจัดแข่งขัน STARTUP THAILAND League สำหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจ ร่วมสมัครเข้าแข่งขันกว่า 550 ทีม มีโครงการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกว่า 50% ซึ่งในจำนวนนั้นมีหลาย Business Model ที่น่าสนใจมาก มีความเป็นนวัตกรรม ขาดเพียงแผนงานการตลาด กลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจ และขาดแผนงานบริหารจัดการองค์กรธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หวังว่าการแข่งขัน Pitching STARTUP THAILAND League 2019 ในปีนี้ น้องๆ นิสิตนักศึกษาจะได้เตรียมตัว เตรียมแผนงานมาอย่างครบถ้วน

สำหรับเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้กำหนดจัดแข่งขันในระดับภูมิภาคไว้ 4 แห่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ประเดิมเวทีแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน ขณะนี้มียอดทีมสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทั้งสิ้น 132 ทีม จาก 20 มหาวิทยาลัย โดยมี 39 ทีมมาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ของภูมิภาคนี้ จะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงแชมป์สุดยอด STARTUP League ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในงานSTARTUP Thailand 2019 พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม นี้

ส่วนครั้งต่อไป ภาคใต้จัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 20-21 เมษายน, ครั้งที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก จัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ในวันที่ 27-28 เมษายน และปิดท้ายภาคเหนือ ที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562.

//////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา