วช.อัพเดทสถานการณ์ “โควิด” 10 ประเทศอเซียน “สิงคโปร์” ติดเชื้อสะสม 3.8 หมื่นราย “อินโดนีเซีย” พบผู้ป่วยรายใหม่วันเดียว 1.2 พันคน

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ(อว.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 11 มิ.ย.2563 จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศในรอบการรายงานล่าสุด ดังนี้

1.สิงคโปร์ +451 ราย ติดเชื้อสะสม 38,965 ราย เสียชีวิต 25 ราย

2.อินโดนีเซีย +1,240 ราย ติดเชื้อสะสม 34,316 ราย เสียชีวิต 1,959 ราย

3.ฟิลิปปินส์ +740 ราย ติดเชื้อสะสม 23,732 ราย เสียชีวิต 1,027 ราย

4.มาเลเซีย +2 ราย ติดเชื้อสะสม 8,338 ราย เสียชีวิต 118 ราย

5.ไทย +0 ราย ติดเชื้อสะสม 3,125 ราย เสียชีวิต 58 ราย

6.เวียดนาม +0 ราย ติดเชื้อสะสม 332 ราย เสียชีวิต 0 ราย

7.พม่า +2 ราย ติดเชื้อสะสม 248 ราย เสียชีวิต 6 ราย

8.บรูไน +0 ราย ติดเชื้อสะสม 141 ราย เสียชีวิต 2 ราย

9.กัมพูชา +0 ราย ติดเชื้อสะสม 126 ราย เสียชีวิต 0 ราย

10.ลาว +0 ราย ติดเชื้อสะสม 19 ราย เสียชีวิต 0 ราย

รวมผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 11 มิ.ย.อยู่ที่ 109,342 ราย