วันที่ 5 มี.ค.62 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ช่วยลุยเดินหาเสียง ในตลาดสายหยุด และชุมชนใกล้เคียง ผู้สมัคร นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ(สจ.โจ้) เขต 9 เบอร์ 4 อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นำนโยบายของพรรคชาติพัฒนา ให้ประชาชนคนโคราชรับทราบและรับฟังปัญหาแต่ละพื้นที่ซึ่งพรรคชาติพัฒนา มีนโยบายที่พร้อมรับใช้ประชาชนทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุนชน

พร้อมนำนโยบายพรรคชาติพัฒนา โคราช NOPROPLEM “โคราชเมืองไร้ปัญหา” นโยบาย 9 ข้อ คือ
1.สร้างมอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้า
2.จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกิน
3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร
4.กระจายรายได้ไปสู่ระดับรากหญ้า
5.สนับสนุนให้โคราชเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
6.แก้ไขการจราจรติดขัด สร้างอุโมงค์ทางลอด
7.ปรับปรุง ขยายระบบระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วม
8.สร้างเมืองให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
9.ส่งเสริมครัว(อาหาร)โคราชเป็นครัวโลก
#นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ #หาเสียง #คนโคราช #สจ.โจ้ #เลือกตั้ง 62 #แมวเฝ้าบ้าน