งานเสวนา “มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม”
โดยผู้แทนจากพรรคการเมือง
………………………………………………………………….
10พรรคการเมืองร่วม..เสวนา”บทบาทพรรคการเมืองกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”ที่หอประชุมใหญ่ มศว. กรุงเทพฯ …“มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ซึ่งแต่ละพรรคเห็นปัญหาตรงกันว่าไทย มีความเหลื่อมล้ำเป็นลำดับต้นๆ ของโลก เพราะคนใน 20 ตระกูล มีทรัพย์สินและที่ดินมากถึง 80 % ของคนทั้งประเทศ โดยมีหลายเรื่องที่พรรคการเมืองเสนอ เช่น ทลายการผูกขาดทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม จัดระบบสวัสดิการที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน ฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

พรรคการเมืองที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้.
พรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา
พรรคชาติพัฒนา โดย คุณวรรณรัตน์ ชาญนุกล
พรรคไทยรักษาชาติ โดย ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
พรรคประชาธิปัตย์ โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคเพื่อชาติ โดย คุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
พรรคเพื่อไทย โดย คุณนพดล ปัทมะ
พรรคภูมิใจไทย โดย คุณสิริพงศ์ อังสกุลเกียรติ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์
พรรคอนาคตใหม่ โดย คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ดำเนินรายการ โดย คุณเอกภัทร เชิดธรรมธร ผู้ประกาศข่าว มติชนทีวี
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Cr : อุทร ศรีพันธ์

#เสวนาทางการเมือง #พรรคการเมือง #แมวเฝ้าบ้าน