ปรางค์ครบุรี ครบ 800 ปี ชาวบ้านโคราชร่วมบวงสรวงอนุรักษ์ประเพณี กระตุ้นการท่องเที่ยว

นครราชสีมา –วานนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) ที่ปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงปรางค์ครบุรี ในโอกาสครบรอบ 800 ปี เพื่ออนุรักษ์ดูแลแหล่งโบราณคดีของพื้นที่ และกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอในยุดโควิด 19 ซึ่งชุมชนบ้านปรางค์บุรี เป็นหนึ่งในชุมชนชนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอครบุรี จึงจัดให้มีกิจกรรม ประเพณีกินเข่ากลางเดิ่น ชมปราสาท

โดยชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจะนำสำรับอาหารที่จัดเตรียมมา มาร่วมล้อมวงรับประทานอาหาร หรือที่เรียกว่ากินเข่าค่ำ ที่บริเวณหน้าองค์ปรางค์ครบุรี พร้อมรับชมการแสดงประกอบแสงสีเสียง ที่ทางเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ ซึ่งปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านครบุรี นครธรรมโฆสิต วิทยาคาร ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศ ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นกษัตริย์มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมร ระหว่างปี พ.ศ.1724 – 1753 อายุรวม 800 ปีแล้ว ถือเป็นโรงพยาบาลในสมัยโบราณ หรือที่เรียกว่า อโรคยศาลา ใช้เป็นสถานที่รักษาบำบัดผู้ป่วย ที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญตามเมืองต่างๆในสมัยนั้น