ชาวนาโคราชสู้ภัยแล้ง ปลูกแตงกวารายได้ดีกว่าทำนาหลายเท่า
นครราชสีมา- วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2562 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุพรรณี คณะขาม อายุ 37 ปี ชาวนาบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ใช้พื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 2 ไร่
ที่ไม่สามารถทำนาปรังได้ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ไม่มีแหล่งน้ำทำนาจึงได้หันมาปลูกแตงกวาแบบใช้ระบบน้ำหยด โดยใช้เวลาปลูกเพียง 32 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตแตงกวาขายได้ สามารถเก็บผลผลิตแตงกวาได้ถึง 200 กิโลกรัมต่อวัน โดยพ่อค้ามารับซื้อถึงที่สวนในราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อวัน ซึ่งการปลูกแตงกวาน้ำหยดทำให้มีรายได้ดีกว่าการทำนาปลูกข้าวหลายเท่าตัว เนื่องจากปลูกแตงกวาน้ำหยด 2 ไร่ เป็นเงินลงทุนประมาณ 15,000 บาท ใช้ระยะเวลาปลูกเพียงเดือนเดียว ก็สามารถเก็บแตงกวาขายได้เป็นเงินกว่า 50,000 บาท ซึ่งดีกว่าการปลูกข้าวหลายเท่า ทำให้ชาวนาในอำเภอชุมพวงหลายราย หันมาปลูกแตงกวาน้ำหยดแทนการทำนาเป็นจำนวนมาก