นายทวีชัย เจาวัฒนา บก.แมวเฝ้าบ้าน (อดีต บก.ช่างภาพศูนย์ภาพเนชั่น)
ได้รับเกียรติ รางวัลช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่น แห่งปี 2562 จาก สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)

เมื่อเวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาเป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่หอประชุมทีโอที สำนักงานใหญ่ อาคาร 9 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมผู้สื่อข่าวและบุคคลทำความดีพร้อมทั้งมอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 วันนักข่าว ประจำปี พ.ศ.2562 แก่นักข่าวดีเด่น บุคคลองค์กรผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี สมควรได้รับการยกย่องและให้เป็นกำลังใจ ซึ่งในปีนี้มีการมอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร4 แก่นักข่าวดีเด่น ผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่น บุคคล องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กําลังใจแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี , ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี , พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี , นักข่าวดีเด่นแห่งปี และสื่อออนไลน์ดีเด่นแห่งปี

นายทวีชัย เจาวัฒนา ได้รับเกียรติ “รางวัลช่างภาพ สื่อมวลชนดีเด่น แห่งปี 2562” กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ ให้เกียรติ กับ รางวัลดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังรักและมีความสุขกับการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง และยังคงเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน กับ ผู้รักและสนใจในงานภาพถ่ายในเชิง Photojournalist. วันนี้ยังเดินทางและสนุกกับเดินทางในเส้นทาง การเล่าเรื่องด้วยภาพ. วันนี้ก็เป็นวันที่มีหน้างานรายงานภาพข่าว เหมือนเช่น 28 ปีที่ผ่านมา

โดยมีนางสาวคณฎี เจาวัฒนา (บุตรสาว) เดินทางมารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณฯแทน นายทวีชัย เจาวัฒนา