นายทวีชัย เจาวัฒนา บก.แมวเฝ้าบ้าน (อดีต บก.ช่างภาพศูนย์ภาพเนชั่น)
ได้รับเกียรติ รางวัลช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่น แห่งปี 2562  จาก สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)

เมื่อเวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาเป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่หอประชุมทีโอที สำนักงานใหญ่ อาคาร 9 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมผู้สื่อข่าวและบุคคลทำความดีพร้อมทั้งมอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 วันนักข่าว ประจำปี พ.ศ.2562 แก่นักข่าวดีเด่น บุคคลองค์กรผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี สมควรได้รับการยกย่องและให้เป็นกำลังใจ ซึ่งในปีนี้มีการมอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร4 แก่นักข่าวดีเด่น ผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่น บุคคล องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กําลังใจแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี , ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี , พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี , นักข่าวดีเด่นแห่งปี และสื่อออนไลน์ดีเด่นแห่งปี

นายทวีชัย เจาวัฒนา ได้รับเกียรติ  “รางวัลช่างภาพ สื่อมวลชนดีเด่น แห่งปี 2562”  กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ ให้เกียรติ กับ รางวัลดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังรักและมีความสุขกับการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง และยังคงเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน กับ ผู้รักและสนใจในงานภาพถ่ายในเชิง Photojournalist. วันนี้ยังเดินทางและสนุกกับเดินทางในเส้นทาง การเล่าเรื่องด้วยภาพ. วันนี้ก็เป็นวันที่มีหน้างานรายงานภาพข่าว เหมือนเช่น 28 ปีที่ผ่านมา 

โดยมีนางสาวคณฎี เจาวัฒนา (บุตรสาว)  เดินทางมารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณฯแทน นายทวีชัย เจาวัฒนา

นายทวีชัย เจาวัฒนา ได้รับเกียรติ รางวัลช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2562จาก สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)
นายทวีชัย เจาวัฒนา ได้รับเกียรติ รางวัลช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2562จาก สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)
นายทวีชัย เจาวัฒนา ได้รับเกียรติ รางวัลช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2562จาก สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)