โคราชเปิดเวทีให้ความรู้เรื่องกัญชาแก่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทย คนแห่เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

นครราชสีมา วันนี้ (28 กันยายน 2562) ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น3 เดอะมอลล์นครราชสีมา นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “กัญชากับวิถีไท” ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยมีประชาชนผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 3,000 คน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ งานวิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์การขับเคลื่อนด้านกัญชา กัญชง ให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจ ได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง รู้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษหลายเรื่อง เช่น เรื่องแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา และกัญชง ทางการแพทย์ โดยนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, การบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนทิศทางแนวโน้มอนาคตพืชกัญชาและกัญชงในประเทศไทย โดยอาจารย์พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามยาเสพติด, การบรรยายเรื่อง กัญชงกับสุขภาพ โดยนายแพทย์กวี ไชยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และการเสวนาเรื่อง การเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังสู่ไร่กัญชง เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเวชสำอาง โดยนายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง นายกสมาคมเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทย และนายแพทย์กวี ไชยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกัญชา ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพร จากในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา